सुविचार – तलाश जिंदगी की थी…

सुविचार…✍
 
तलाश जिंदगी की थी
दूर तक निकल पड़े,

जिंदगी मिली नही
तज़ुर्बे बहुत मिले।

                🐚☀🐚
             🐾शुभ प्रभात🐾

SHARE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*